ΕΡΑ - Για τη συμμετοχή του Συλλόγου Διδασκόντων στη διαδικασία επιλογής των εκπαιδευτικών σε θέσεις διοικητικής ευθύνης

Published by uploader1 on Πέμ, 06/08/2017 - 22:17
Περίληψη ανάρτησης: 

Η ΕΡΑ για το ζήτημα της επιλογής των διευθυντών και γενικότερα των στελεχών εκπαίδευσης, έδωσε τη μάχη μαζί με το σύνολο σχεδόν των εκπαιδευτικών ώστε ο Σύλλογος Διδασκόντων να έχει καθοριστική συμμετοχή. Ο Νόμος 4327/2015 εμπεριείχε αυτή τη θέση μας, θέση που ήταν και αίτημα του κινήματος και αποτελούσε κρίσιμο βήμα για την ενίσχυση της δημοκρατικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων. Ωστόσο το ΣτΕ έκρινε αντισυνταγματικό τον νόμο, το δικαίωμα δηλαδή οι εκπαιδευτικοί να εκφέρουν καθοριστική γνώμη για την επιλογή των διευθυντών, υποστηρίζοντας ότι ένα σώμα όπως αυτό των διευρυμένων υπηρεσιακών συμβουλίων είναι πιο αρμόδιο να έχει άποψη για το ποιοι θα γίνουν διευθυντές στα σχολεία και όχι ο σύλλογος διδασκόντων.